Czy można mieć większy święty spokój niż latarnik na Hebrydach, na Islay?
==
Może jeszcze wtedy, kiedy letnim wieczorem siedzimy z panem #Waldek‘iem na ławce pod sklepem i słuchamy słowika, którego mianujemy Jasiem.